اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۱/۱۱/۱۷،‏ ۲۱:۱۷ ******Osi ۵٬۲۶۸تومان شبا
۲۰۲۱/۱۱/۱۶،‏ ۲۱:۲۳ ******MOJ ۵٬۱۵۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۶،‏ ۱۳:۳۲ ******ham ۱۰٬۴۸۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۵،‏ ۱۲:۲۹ ******Ali ۸۱٬۳۴۸تومان شبا
۲۰۲۱/۱۱/۱۵،‏ ۱:۳۹ ******ali ۱۹٬۰۳۲تومان شبا
۲۰۲۱/۱۱/۱۴،‏ ۱۸:۱۴ ******bar ۳۵۰٬۱۶۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۴،‏ ۵:۴۴ ******Ale ۲۲٬۸۵۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۳،‏ ۲۳:۳۴ ******exs ۸۱٬۸۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۳،‏ ۲۳:۳۰ ******115 ۷۰۷٬۱۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۳،‏ ۹:۱۹ ******moh ۲۱٬۳۹۶تومان شبا
۲۰۲۱/۱۱/۱۳،‏ ۴:۲۴ ******ram ۲۵۸٬۷۵۲تومان شبا
۲۰۲۱/۱۱/۱۳،‏ ۱:۱۹ ******ali ۵٬۸۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۳،‏ ۰:۳۳ ******moh ۵۵٬۲۳۶تومان شبا
۲۰۲۱/۱۱/۱۲،‏ ۱۳:۴۷ ******Par ۷۰٬۴۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۲،‏ ۹:۳۷ ******abo ۲۶٬۰۴۹تومان شبا
۲۰۲۱/۱۱/۱۲،‏ ۹:۰۷ ******Osi ۵٬۰۶۰تومان شبا
۲۰۲۱/۱۱/۱۲،‏ ۷:۵۸ ******116 ۸٬۸۹۶تومان شبا
۲۰۲۱/۱۱/۱۰،‏ ۱۹:۴۲ ******mil ۱۷٬۵۹۲تومان شبا
۲۰۲۱/۱۱/۱۰،‏ ۱۶:۴۷ ******par ۱۰٬۶۹۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۱۱/۱۰،‏ ۱۴:۱۷ ******111 ۵٬۰۴۸تومان شبا