اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۴/۲/۳،‏ ۱۰:۳۲ ******moh ۳۶٬۹۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۲/۲،‏ ۱۶:۰۲ ******Som ۱۹۰٬۸۵۲تومان شبا
۲۰۲۴/۲/۱،‏ ۱۷:۰۰ ******moh ۵۴٬۳۴۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۸،‏ ۱۳:۳۷ ******mah ۲۴٬۸۴۸تومان شبا
۲۰۲۴/۱/۲۶،‏ ۱۵:۵۴ ******moh ۴۳٬۰۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۶،‏ ۱۱:۲۴ ******Neo ۱٬۲۴۵٬۵۰۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۵،‏ ۱۹:۱۶ ******you ۱۰٬۵۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۵،‏ ۱:۱۰ ******Blu ۶۹٬۸۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۴،‏ ۲۲:۵۴ ******des ۱۳٬۰۲۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۲،‏ ۱۴:۰۰ ******Osi ۱۸٬۲۳۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۲۰،‏ ۱۴:۰۴ ******moh ۳۳٬۸۷۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۹،‏ ۹:۱۱ ******118 ۱۰۰٬۴۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۹،‏ ۰:۳۶ ******moh ۹۹٬۲۰۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۷،‏ ۰:۲۸ ******Osi ۱۰٬۴۸۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۵،‏ ۱۲:۳۵ ******BTS ۱۷٬۴۸۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۴،‏ ۱۱:۳۵ ******ash ۳۰٬۶۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۳،‏ ۲۰:۳۰ ******Osi ۱۱٬۷۲۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۲،‏ ۱۲:۳۰ ******moh ۸۱٬۲۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۴/۱/۱۰،‏ ۱۳:۳۲ ******mah ۳۰٬۶۷۲تومان شبا
۲۰۲۴/۱/۱۰،‏ ۱۲:۴۵ ******ALI ۱۵٬۳۸۶تومان کارت به کارت