اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری مبلغ پرداختی شیوه برداشت
۲۰۲۱/۶/۵،‏ ۲۲:۲۱ ******115 ۱٬۳۳۶٬۳۱۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۵،‏ ۱۵:۱۸ ******kav ۲۸٬۶۱۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۵،‏ ۵:۰۸ ******ram ۵۰۶٬۲۹۹تومان شبا
۲۰۲۱/۶/۴،‏ ۱۷:۲۳ ******es1 ۱۹٬۲۷۹تومان شبا
۲۰۲۱/۶/۳،‏ ۱۶:۵۵ ******SAR ۲۲۲٬۵۰۳تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۳،‏ ۱:۴۰ ******maz ۱۰٬۶۳۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۲۲:۴۷ ******115 ۱٬۴۰۳٬۷۲۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۱۰:۴۸ ******SAR ۱۶۳٬۴۰۴تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۹،‏ ۰:۳۴ ******ram ۴۵۶٬۱۹۵تومان شبا
۲۰۲۱/۵/۲۷،‏ ۱۷:۲۱ ******gru ۱۷٬۱۴۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۷،‏ ۱۰:۰۳ ****** ۱۹۹٬۳۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۵،‏ ۱۳:۳۹ ******SAR ۲۲۲٬۸۲۵تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۵،‏ ۰:۲۹ ******111 ۱۰۰٬۷۶۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۳،‏ ۱۹:۱۳ ******mob ۵٬۳۵۰تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۲،‏ ۲۲:۲۶ ******115 ۱٬۶۸۷٬۶۵۶تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۲،‏ ۰:۵۷ ******ram ۳۳۷٬۹۴۰تومان شبا
۲۰۲۱/۵/۲۱،‏ ۱۳:۳۲ ******SAR ۲۳۲٬۸۳۸تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲۱،‏ ۱۲:۲۰ ******esu ۶۰۹٬۹۵۹تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱۸،‏ ۱۵:۱۵ ****** ۶۲۸٬۲۸۲تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱۸،‏ ۰:۱۸ ******ram ۲۳۳٬۱۳۶تومان شبا